Thông báo Kết quả thi tuyển phương án phong cách thiết kế công trình xây dựng Cầu vượt sông Ruột Lợn trikaalinc.com

Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân TP TP Hải Phòng số 3636/QĐ-UBND ngày 03/150%023, Sở Giao thông vận tải TP Hải Phòng thông tin kết quả thi tuyển phương án phong cách xây dựng những công trình xây dựng cầu thuộc Dự án phạt triển TP TP Hải Phòng thích nghi với biến hóa khí hậu:

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án phong cách xây dựng dự án công trình cầu vượt sông Ruột Lợn trên tuyến đàng Vành đai 3.

2. Cơ quan chi phí tổ chức thi tuyển: Sở Giao thông vận tải TP Hải Phòng.

3. Địa điểm xây dựng: Tại quận Hải An và huyện Tdiệt Nguyên, TP Hải Phòng Đất Cảng.

4. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng chảyi.

5. Kết quả cuộc thi: Căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 03/1một nửa023 của Ủy ban nhân dân TP TP. Hải Phòng về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án bẫyn vẽ xây dựng dự án công trình cầu vượt sông Ruột Lợn, kết quả thi tuyển như sau:

Giải Nhất: Phương án mã số HT944: Sóng của Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật và Kiến trúc Công trình lối xá và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng TvàD VN. Chọn phương án mã số HT944: Sóng có hình hài phong cách xây dựng dùng kết cấu đó là cầu vòm thép để triển khai những giấy tờ thủ tục tiếp theo của Dự án vạc triển TP Hải Phòng Đất Cảng thích nghi với đổi khác khí hậu.

Giải Nhì: Phương án mã số CH256: Hơi thở Bạch Đằng Giang của Liên danh Công ty TNHH ChodẻovàKiso-Jiban VN-Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng-Công ty Cổ phần Tư vấn lối cao tốc VN.

Giải Ba: Phương án mã số BĐ938 của Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật và Kiến trúc Công trình đàng xá và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng TandD VN.

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng Đất Cảng trân trọng thông tin./.