Điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật - Pháp lệnh năm 2023 trikaalinc.com

Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 trình kỳ chúng tap thứ 6 bổ sung cập nhật upgiate thêm Nghị quyết của Quốc hội về vận dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung cập nhật upgiate theo quy định chống xói mòn trung tâm thuế toàn thế giới...
Dieu chinh Chuong trinh Xay dung Luat, Phap lenh nam 2023 hinh anh 1Kỳ bọn họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. (Hình ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký phát hành Nghị quyết số 39/2023/ủy ban thường vụQHmột5 Điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung cập nhật upgiate vào Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến và trải qua tại kỳ bọn họp thứ 6 (tháng một0/2023) theo quy trình tại một kỳ bọn họp những dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết của Quốc hội về sự việc vận dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung cập nhật upgiate theo quy định chống xói mòn trung tâm thuế toàn thị trường quốc tế; Nghị quyết của Quốc hội về kém chất lượngm thuế giá trị càng ngày càng tăng (report Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ bọn họp thứ 6, Quốc hội khóa XV).

[Nghị quyết điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham dự thẩm tra đối với những dự thảo Nghị quyết này.

Cụ thể, Chính phủ là cơ quan trình; Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội là cơ quan chủ trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, những Ủy ban khác của Quốc hội tham dự thẩm tra.

Nghị quyết này còn tồn tại hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ thời điểm ngày một/một50%023./.

08/11/2023 Tin tức tổng hợp

3 cuộc chiến tranh uỷ nhiệm